Wróć do działania

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (4)

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT (1)

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT (2)