2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (4)

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (8)

Nauka dla nas w sam raz

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (59)