Aktywizacja w powiecie bartoszyckim osób bezrobotnych od 30 roku życia IV

Elastyczny klub malucha = Rodzic na rynku pracy

Klub Malucha Kraina Montessori – wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy

Żłobek Happy – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy