Aktywuj się zawodowo

RPO 30+ Rozwój przedsiębiorczości i ożywienie rynku pracy powiatu szczycieńskiego (2018)

Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie lidzbarskim (IV)

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ełckim (IV)