Aktualności

7 marca 2018

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (IV)

7 marca 2018

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (IV)

7 marca 2018

10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.04.2018 do 12.04.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsięb..
7 marca 2018

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (7)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/18na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,...