11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe (1)

11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.2 Kształcenie ogólne (2)

4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT (2)

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (3)