Aktualności

26 stycznia 2018

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (53)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2018/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” Cel główny III. Rozwój...
26 stycznia 2018

2.1 E-usługi / 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2018 do 17.05.2018 Nabór nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi - Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja ..
26 stycznia 2018

2.1 E-usługi / 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2018 do 16.05.2018 Nabór nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja adm..
26 stycznia 2018

4.2 Efektywność energetyczna (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2018 do 09.05.2018 Nabór nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Nabó..