1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (1)

Akademia Aktywizacji Zawodowej

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (63)

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (1)