Aktualności

26 stycznia 2018

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o...
26 stycznia 2018

Akademia Aktywizacji Zawodowej

26 stycznia 2018

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (63)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór 5/2018 na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach...
26 stycznia 2018

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (1)

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...