10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI (181/17)

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (3)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólnego Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a) (4)