Aktywizacja Zawodowa Niesłyszących III (2)

Zdobywam Zawód na Miarę Jutra – poprawa jakości i efektywności kształcenia uczniów Publicznego Technikum WZDZ w Opolu

Zdrowym być!

Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu otwockiego