Inwestycja w rozwój = stabilizacja zawodowa

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (6)

Z komputerem za pan brat

Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!