4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT ZACH. (168/17)

Właściwe wsparcie, właściwy rozwój – zwiększenie ilości miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie programu nauczania w niepublicznym Przedszkolu „Kraina Marzeń”

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (2)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim (III)