Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne (2)

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostajacych bez pracy w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostajacych bez pracy w powiecie pajęczańskim