Aktualności

18 maja 2017

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (III)

18 maja 2017

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Gmina Nysa

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.06.2017 do 26.06.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną nabór wniosków o dofi..
18 maja 2017

2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki / 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.06.2017 do 26.06.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka nabór wniosków o dofinansowanie..
17 maja 2017

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.05.2017 do 21.06.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”..