Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (III)

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Gmina Nysa

2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki / 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych (1)

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (2)