Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-29P/17)

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (2)

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe (3)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szamotulskim (III)