Aktualności

4 maja 2017

3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 05.06.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ogra..
4 maja 2017

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (III)

4 maja 2017

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III) (1)

4 maja 2017

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (III) (1)