Aktualności

2 maja 2017

Nowa jakość edukacji zawodowej w Wieliczce i Niepołomicach

28 kwietnia 2017

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.06.2017 do 12.09.2017 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. ..
28 kwietnia 2017

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.06.2017 do 31.08.2017 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach..
28 kwietnia 2017

7.3 Turystyka przyrodnicza

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 12.06.2017 Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17. ..