Aktualności

21 kwietnia 2017

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (12)

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.05.2017 do 19.05.2017 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór nr 12/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Wo..
21 kwietnia 2017

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego IV nabór

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.05.2017 do 14.07.2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.5. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2017 r. Miejsce składania wniosków Naro..
21 kwietnia 2017

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III)

20 kwietnia 2017

4.2 Gospodarka odpadami – konkursu dedykowanego dla MOF – nr naboru RPPK.04.02.00-IZ.00-18-002/17

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.05.2017 do 28.06.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..