8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (12)

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego IV nabór

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III)

4.2 Gospodarka odpadami – konkursu dedykowanego dla MOF – nr naboru RPPK.04.02.00-IZ.00-18-002/17