Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start

Masz pomysł – masz firmę III

Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018

Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (III)