Aktualności

31 marca 2017

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

30 marca 2017

8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.05.2017 do 02.06.2017 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Region..
30 marca 2017

7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne / 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.05.2017 do 26.05.2017 Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałan..
30 marca 2017

7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne / 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.05.2017 do 12.05.2017 Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałan..