Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne / 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (2)

7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne / 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (1)