9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT PŁD (148/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-21P/17)

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-20P/17)

Skuteczny program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej niepełnosprawnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego