„Kierunek -> PRACA. Wsparcie aktywizacyjne dla biernych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”

„Aktywni Zawodowo!”

„Od bierności do aktywności”

5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem / 5.4.2 Bezpieczny MOF