2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi VIII nabór

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (14)

7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie (4)

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (328/19)