Aktualności

30 grudnia 2016

„Nie jesteś sam – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”

30 grudnia 2016

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.2 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.01.2017 do 23.02.2017 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego2014-2020 oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję I..
30 grudnia 2016

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 30.01.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania ..
30 grudnia 2016

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.02.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konk..