„Nie jesteś sam – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.2 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (3)

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (8)