1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

Pozytywne żlobki na podlasiu

6.2 Usługi społeczne / 6.2.2 Rozwój usług społecznych