9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (4)

5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura)

Lubelskie Kompetencje ICT

Lepszy start – program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo z woj. lubuskiego