5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Szansa na pracę!

Aktywizacja osób o niskich kwalifikacjach z powiatu bartoszyckiego