1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (Polska-Białoruś-Ukraina)

„Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (1)

Środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej