„Od diagnozy potrzeb do podjęcia zatrudnienia – projekt aktywizacyjny dla osób po 30 roku życia.”

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Sławkowie

Gliwicki pakON II

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego – Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni