Aktualności

9 grudnia 2020

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (13)

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.01.2021 do 17.02.2021 (do godz.16:00:00) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 4 w 2020 r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Informacje o ..
9 grudnia 2020

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (6)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 9 grudnia 2020 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-004/20 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura...
8 grudnia 2020

Nowe kluby dziecięce w Chocianowie i Bolesławcu szansą na powrót do pracy

8 grudnia 2020

MAMA+