Aktualności

28 czerwca 2019

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (328/19)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.07.2019 do 31.10.2019 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ projektu 3 – ZIT Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Pr..
28 czerwca 2019

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (4)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...
28 czerwca 2019

W drodze do sukcesu

28 czerwca 2019

8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe (2)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.06.2019 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/19. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...