Aktualności

7 grudnia 2020

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-401/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2020]

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.01.2021 do 19.12.2020 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer..
4 grudnia 2020

Sukces na obcasach

4 grudnia 2020

Aktywność kluczem do sukcesu

1 grudnia 2020

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 4.01.2021 do 18.01.2021 do godz. 10:00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 4:„Szko..