Aktualności

15 września 2020

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001-20 (Urania)

AKTUALNY data naboru wniosków od 15.09.2020 do 30.09.2020 Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie” Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-..
15 września 2020

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (35)

Zakończony 6.08.2020 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2020 r. Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa Sposób składania wniosków W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za p..
14 września 2020

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego / 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.09.2020 do 30.09.2020 Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubusk..
14 września 2020

Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Popielów