10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia w powiecie kraśnickim II”

8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel