5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania – Miasto Poznań

,,Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji”

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – Wsparcie osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR