Aktualności

25 sierpnia 2016

Nowe kwalifikacje,nowe szanse

25 sierpnia 2016

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 28.10.2016 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Fundu..
25 sierpnia 2016

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 28.10.2016 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Fundu..
24 sierpnia 2016

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.10.2016 do 02.11.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Informacje o..