Nowe kwalifikacje,nowe szanse

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (1)

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (2)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne (1)