7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

2. Zrównoważony transport transgraniczny

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (2)

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (1)