Aktualności

22 sierpnia 2016

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.09.2016 do 24.10.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 22.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16. Ogłoszenie zostało opublikowan..
19 sierpnia 2016

Powrót do społeczeństwa

19 sierpnia 2016

Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca

19 sierpnia 2016

Rozwój – praca, dobra płaca!