„AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM”

,,Dobra droga do pracy”

Pracownik Ochrony osób i mienia – szansą na zatrudnienie młodych w Szczecinie i okolicach

Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice – 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego