Biuro Aktywizacji Społecznej. Skuteczna aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego (3)

Badania mammograficzne i cytologiczne

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego / 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych