Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie świdnickim (II)

Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego (II)

12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (2)

,,Czas na nowe kwalifikacje!”.