Dziś aktywne-jutro pracujące!

1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Nowe kwalifikacje nową szansą

Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy