Dzisiaj w cenie:KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE

Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych

Moja Strefa Wpływu: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy

Do pracy gotowi… start! – aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej