3.3 C Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (4)

7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej / 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich