9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (2)

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu / 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”

1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa