10.4 Redukcja emisji (1)

Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (II)

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hajnowskim (II)

30+ w drodze do zatrudnienia (II)