Nowa szansa – program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne (typ a – c)