Aktualności

30 maja 2016

1.3 Profesjonalizacja IOB

PLANOWANY data naboru wniosków od 2016-06-30 godz. 8:00 do 2016-07-28 godz. 12:00 Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania dla Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB”, 3 Typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Pr..
30 maja 2016

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 30.12.2016 Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – ..
30 maja 2016

Powiat Kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości

30 maja 2016

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych / 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 20.12.2016 Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania..