5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

3.2 Modernizacja energetyczna budynków (1)

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania – Typ projektu I

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (1)