Kompleksowe wsparcie gwarancją aktywności

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie / 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian / 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP