Aktualności

9 maja 2016

1.2 Sektorowe programy B+R (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.06.2016 do 11.07.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny R..
9 maja 2016

8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.06.2016 do 30.06.2016 Konkurs nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działaniu 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. Instyt..
9 maja 2016

Rozwój – Praca – Odpowiedzialność

9 maja 2016

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.06.2016 do 23.06.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 w ramach Działania 1.2 Wzmoc..