1.2 Sektorowe programy B+R (6)

8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Rozwój – Praca – Odpowiedzialność

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (1)